V době, kdy jsou technologie základem prakticky všech aspektů našeho každodenního života, nebyla poptávka po IT odbornících nikdy vyšší. Přechod do světa IT nejenže otevírá nové příležitosti, ale nabízí také perspektivu zajímavé, lukrativní a naplňující práce. Tento průvodce vám, bez ohledu na vaši současnou profesi, může posloužit jako kompas pro orientaci v rozmanitém prostředí IT a předkládá jasný, proveditelný plán složený ze 6 kroků. Pojďme se podívat na celý proces od uvědomění si a zhodnocení vašich současných dovedností až po získání první pozice v IT.

 

1) Pochopte sám sebe a proč vás zajímá IT

Přechod k IT kariéře může být významnou, ale přínosnou změnou. Abyste se ujistili, že se rozhodujete informovaně, zde je pět hlavních otázek, které byste si měli položit. Udělejte si chvilku času sami na sebe a nezapomeňte si své odpovědi zapsat:

  • Co vás na IT (ne na kariéře v IT, ale na IT jako takovém) baví? Napište si alespoň 3 důvody - snažte se, aby každý důvod byl jedinečný.
  • Proč byste chtěli změnit svou kariéru? Napište alespoň 3 důvody - snažte se, aby každý důvod byl jedinečný.
  • Kolik času jste ochotni věnovat změně své kariéry? Udělejte si odhad v podobě průměrného času na den a celkového období (počet týdnů, měsíců nebo let).
  • Máte potřebné dovednosti? Napište si všechny relevantní dovednosti (tvrdé nebo měkké), které již máte, a také dovednosti, které byste mohli potřebovat.
  • Jak budete své dovednosti rozvíjet? Zamyslete se nad tím, jak se učíte a jaké prostředí pro učení vám v minulosti nejlépe vyhovovalo.

Zaznamenali jste si své odpovědi? Super! Zamyšlení nad těmito otázkami vám může pomoci si ujasnit svá očekávání a připravenost na přechod do IT. Tím, že kriticky zhodnotíte své důvody pro změnu kariéry pro IT, pochopíte lépe svou motivaci, zhodnotíte své časové možnosti, uvědomíte si svůj současný soubor dovedností a naplánujete rozvoj dalších dovedností, učiníte první zásadní kroky na cestě k nové kariéře. To je však teprve začátek.

Pokračujte v hlubším zkoumání výše zmíněného - třeba rozhovorem s profesionály v oboru, účastí na workshopech a kurzech pro začátečníky nebo na info schůzkách. Každý krok, který uděláte, posiluje váš základ pro úspěch v IT. Pamatujte, že čím lépe porozumíte své motivaci a očekáváním, tím hladší bude celý proces změny. Vnitřní přesvědčení o dosažení vašich snů vám pomůže vytrvat i v nejnáročnějších chvílích.

 

2) Porozumění trhu práce v oblasti IT

Než se vydáte na cestu změny kariéry do IT, je důležité pochopit, co vůbec znamená "kariéra v IT". Odvětví IT je stejně rozmanité jako dynamické a zahrnuje celou řadu kariérních cest od vývoje softwaru a správy sítí až po kybernetickou bezpečnost a datovou vědu. Mějte na paměti, že každá oblast vyžaduje nejen jiný soubor dovedností, ale také nabízí jedinečný pohled na řešení problémů prostřednictvím technologií. Jak říká Mitch Kapor (Lotus/Mozilla): "Krása IT spočívá v tom, že se zde najde prostor pro lidi všech zájmů a talentů. Ať už jste analytici, kreativci nebo rádi řešíte problémy, můžete v tomto neustále se vyvíjejícím oboru najít naplňující cestu." IT nabízí něco pro každého, ať už má kreativní myšlení, nebo talent na řešení problémů.

 

3) Klíčové dovednosti pro změnu kariéru do IT

Je důležité také posoudit, jak můžete využít vaše stávající dovednosti. Možná vás vaše schopnost řešit problémy nebo zkušenosti s daty mohou obrátit směrem k programování nebo datové vědě. Určení oboru v IT, které odpovídá vašim zájmům, vám nejen usnadní, ale také zpříjemní změnu kariéry. Například programování je především o řešení problémů, takže pokud můžete ukázat, že jste po celou svou kariéru řešili problémy a nebojíte se žádných složitých výzev, určitě vám to nebude na škodu. Dobře se zamyslete nad svou dosavadní kariérou - můžete ukázat, že umíte pracovat systematicky a že když stojíte před neznámým problémem, dokážete vždy udělat maximum pro to, abyste přišli s řešením? Skvěle! Přesně takový přístup náboráři v IT firmách hledají.

Mnoho dalších dovedností je přenositelných do světa IT, jde jen o to, jak je uplatníte. Řekněme, že jste dosud pracovali na netechnických pozicích v pohostinství, bankovnictví nebo logistice. Je více než logické, že budete hledat práci v IT v oboru, který již dobře znáte, protože se tak jistě odlišíte od kandidátů, kteří o něm nic nevědí. A ještě jedna rada. Vaše předešlé zkušenosti a prožité situace mohou dát vzniknout dobrému příběhu, který vysvětlí vaši motivaci ucházet se o práci právě v této společnosti.

4) Technické dovednosti pro úspěšnou změnu kariéry do IT

Vyberte si oblast IT, která vás baví a fascinuje, tak abyste při studiu či práci nejen dřeli, ale i se bavili. Přemýšlejte nad tím, které odpovídající dovednosti už máte, a které měkké dovednosti nejlépe odpovídají dané specializaci. Následně se zamyslete nad tím, jaké technické dovednosti budou pro juniora v daném IT oboru nezbytné.

Pojďme se podívat na rychlé srovnání dvou nejoblíbenějších IT specializací, které si lidé vybírají při změně kariéry - vývoj webových stránek a datové vědy - na základě charakteru práce, komunikačních dovedností, typů projektů, kariérní cesty, poptávky v oboru a dalšího vzdělávání.

Charakter práce

Vývoj webových aplikací: Tvorba a údržba webových stránek a aplikací. To zahrnuje tvorbu uživatelských rozhraní, vývoj aplikací na straně serveru a zajištění interaktivních a funkčních návrhů.

Datová věda: Vědecká práce s daty: Analýza velkého souboru dat za účelem získání poznatků, vytváření předpovědí a možnosti informovaného rozhodování. Zahrnuje čištění dat, statistickou analýzu a implementaci modelů strojového učení.

Komunikační dovednosti

Vývoj webových aplikací: Interakce s klientem a týmem pro pochopení potřeb klienta, překládání technických detailů do netechnických termínů a spolupráce s členy týmu na projektech.

Datová věda: Spolupráce s lidmi, kteří se podílejí na komunikaci s klienty, a to zejména v oblasti datové vědy: Sdělování poznatků na základě dat a reportování složitých datových výpočtů srozumitelným způsobem všem zúčastněným stranám a ovlivňování rozhodovacích procesů.

Typy projektů

Vývoj webových aplikací: Zahrnuje vývoj responzivních webových stránek, platforem pro elektronické obchodování, systémů pro správu obsahu a mobilních aplikací přizpůsobených požadavkům klienta a podniku.

Datová věda: Projekty zahrnují vývoj prediktivních modelů, provádění analýzy trhu, segmentace zákazníků a analýzy trendů pro řízení obchodních strategií a operací.

Kariérní cesta

Vývoj webových aplikací: Můžete se specializovat jako Frontend Developer (se zaměřením na uživatelské rozhraní a prostředí), Backend Developer (se zaměřením na server, aplikaci a databázi) nebo Fullstack Developer (kombinující dovednosti v oblasti frontend i backend).

Datová věda: V oblasti datové vědy se mohou uplatnit datoví analytici (se zaměřením na analýzu a reporting), inženýři strojového učení (se specializací na vývoj algoritmů a zavádění modelů) a specialisté na umělou inteligenci (pracující na pokročilé umělé inteligenci a neuronových sítích).

Poptávka v oboru

Vývoj webových stránek: Vysoká poptávka napříč všemi odvětvími, protože podniky zlepšují svou online prezentaci a vyvíjejí nové produkty.

Datová věda: V odvětvích, která se ve velké míře spoléhají na rozhodování založeném na datech, jako jsou finance, zdravotnictví, maloobchod a technologické startupy, je poptávka na vzestupu.

Další vzdělávání

Vývoj webových stránek: S neustálými aktualizacemi webových technologií a frameworků se vývojáři musí neustále učit a přizpůsobovat.

Datová věda: Datoví vědci se musí přizpůsobovat novým trendům v oboru a neustále se učit technologické novinky.

Toto srovnání je záměrně zjednodušené, nicméně jasně ilustruje klíčové rozdíly mezi dvěma IT specializacemi, které jsou obě velmi oblíbené mezi lidmi měnícími kariéru. Lidé často říkají, že je zajímají obě. To je sice skvělé, ale je téměř nemožné začít se učit jak vývoj webových aplikací, tak datovou vědu a očekávat, že se v krátké době dostanete na nějakou smysluplnou úroveň v obou z nich. Pokud to se změnou kariéry do IT myslíte vážně, prozkoumejte všechny možnosti, ale pak se rozhodněte a držte se jedné z nich!

5) Možnosti vzdělávání a odborné přípravy pro změnu profese do oblasti IT

Dalším krokem je výběr způsobu vzdělávání. Nabízí se několik možností, včetně coding bootcampů, samostudia nebo studijních programů na univerzitě. Každá vzdělávací cesta má své výhody i nevýhody, ale volba závisí pouze na vás a vašem stylu učení a kariérních cílech. Po rychlém průzkumu okamžitě zjistíte, že toto téma je občas lehce kontrovezní a u každé možnosti najdete řadu příznivců i odpůrců! Doporučujeme ignorovat nepodložené myšlenky a zaměřit se na fakta a statistiky. Zvažte klady a zápory jednotlivých možností s ohledem na své osobní okolnosti a vlastní kariérní cíle. Pokud hledáte nejrychlejší cestu ke změně kariéry, pak zvolte coding bootcampy, které byly navrženy tak, aby vám poskytly strukturovaný rámec pro dosažení vašeho cíle. Pokud započítáte náklady obětované příležitosti, které spočívají buď v mnohaletém získávání titulu, nebo v mnohaletém samostudiu, pak je matematika jasná - jde o nejjistější investici do vaší budoucnosti. Co se týče další možnosti - samouci vývojáři jistě existují, ale jsou bohužel velmi vzácní, protože většina studentů se na této cestě ztratí bez dosažení cíle. Co se týče poslední možnosti - pokud pro vás rychlost není rozhodujícím faktorem, pak si můžete dopřát dostatek zkoumání a zábavy na univerzitě! V tomto článku však předpokládáme, že klasické studium už máte pár - či mnoho - let za vámi, jste na začátku své kariéry a nebo již mnoho let pracujete a návrat do školních lavic pro vás nepřipadá v úvahu. Ať tak či onak, se studiem začněte co nejdříve - zde je 8 tipů, proč a jak byste měli programovat.

 

6) Strategie hledání práce v IT

Nic se nevyrovná praktickým zkušenostem. Jak ale vybudovat takový most mezi teoretickými znalostmi a jejich uplatněním v praxi? Pokud měníte profesi do světa IT, je ve vašem nejlepším zájmu ukázat své dovednosti prostřednictvím osobního portfolia s projekty. Pokud jsou podobné těm z reálného světa, je to úžasné. Stejně tak dobré jsou ale i projekty, které jste vytvořili během studia. Důležitý je jakýkoliv způsob, který vám pomůže prokázat, že skutečně máte dovednosti a znalosti potřebné pro danou práci.

Máte připravené portfolio? Dalším krokem je samotná fáze hledání práce. Dobře zpracovaný životopis a LinkedIn jsou zásadní. Zdůraznění relevantních dovedností a zkušeností je klíčem k tomu, aby si vás někdo všiml. Stejně tak by váš životopis měl přesvědčivě vypovídat o tom, proč jste se rozhodli změnit kariéru do světa IT. Pohovory mohou být náročné, a proto příprava je nezbytná. Zjistěte si, jaké typy otázek jsou kladeny a předem si nacvičte odpovědi. Pokud jste se rozhodli pro studium v Coding Bootcamp Praha, tak nedílnou součástí programu je také kariérní pomoc - včetně pohovorů nanečisto. Dobrá příprava může výrazně zlepšit váš výkon při reálném pohovoru, protože se budete cítit sebevědoměji.

Dobrá orientace na pracovních portálech a využívání sítí, jako je LinkedIn, může také výrazně ovlivnit vaše hledání práce. Trh práce je rozsáhlý a správná strategie může odhalit příležitosti, o kterých jste neměli ani tušení. Stejně zásadní je i networking. Vaše známosti a konexe mohou být vaším největším pomocníkem při kariérním přechodu do IT. Nikdy nepodceňujte sílu dobrého networkingu.

Vydat se na cestu změny kariéry je cesta sebepoznání, učení a vytrvalosti. Úspěšné příběhy slouží jako silná motivace. "Nejtěžší je skutečně tu změnu udělat. Přejít od něčeho co už znáte k něčemu novému je to nejtěžší rozhodnutí, které kdy uděláte. Musíte vystoupit ze své komfortní zóny. Jsem moc rád, že jsem pro změnu kariéry od IT rozhodl," říká Gal Granov, Frontend Developer a absolvent Coding Bootcamp Praha. Cesta může být náročná, ale odměna na jejím konci stojí za každý krok. Změna není nikdy snadná, ale se správným plánem je rozhodně dosažitelná. Jste připraveni skočit do kariéry v IT? Přihlaste se k odběru dalších tipů nebo se zúčastněte některé z našich nadcházejících akcí.


Zjistěte více o studiu s Coding Bootcamp Praha